GDPR

Tillämpning av Dataskyddsförordningen(GDPR):

Något Håmex Hårdmetallverktyg AB redan arbetar aktivt med!

Det nya europeiska regelverket för skydd av personuppgifter (Dataskyddsförordningen eller GDPR) träder i kraft idag i alla länder inom EU.

 

Det huvudskaliga syftet med den nya förordningen är dels att stärka skyddet av personuppgifter för kunder/konsumenter, medarbetare och leverantörer. Samt att kunna ställa innehavare av denna typ av information ansvariga vid eventuella överträdelser. Det skapar även en enhetlig nivå inom EU för både skyddet och för straffet vid eventuella överträdelser.

 

På Håmex Hårdmetallverktyg AB har det alltid varit en viktig del i våra kärnvärden att skydda dina personuppgifter. Därför är de flesta av kraven denna förordning ställer redan är etablerade sedan flera år.

 

Den huvudsakliga utmaningen Håmex Hårdmetallverktyg AB står inför är därför att styrka de redan befintliga interna processerna samt att de nya villkoren integreras i vår datapolicy.

 

Håmex Hårdmetallverktyg AB arbetar aktivt med att implementera alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att dina personuppgifter används på ett transparent och säkert sätt, i linje med den nya förordningen.


Håmex Hårdmetallverktyg AB

SWEDEN


© Håmex Hårdmetallverktyg AB 2020