Om Håmex Hårdmetallverktyg AB

1963

Håmex Hårdmetallverktyg AB startas i Göteborg av Carl Stolth som med erfarenhet från tidigare anställning såg möjlighet i nya hårdmetallprodukter.

1969

Carl Stolth flyttar Håmex Hårdmetallverktyg AB till Linköping som med sitt centrala läge har enklare distribution och försäljning inom mellansverige.

1983

Carl Stolth flyttar Håmex Hårdmetallverktyg AB till nya lokaler i Torvinge i Linköping.

1984 -

Carl Stolth överlåter Håmex Hårdmetallverktyg AB till ny ägare. Verksamheten flyttar 1986 in i större lokaler i Tornby i Linköping där vi fortfarende finns. Vi är idag 40 anställda i Linköping.


Håmex Hårdmetallverktyg AB

SWEDEN


© Håmex Hårdmetallverktyg AB 2020