Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Håmex Hårdmetallverktyg AB tillverkar och säljer produkter av sådan kvalitet att kundens krav, lagar och förordningar uppfylls. Kundens krav på rätt kvalitet är alla anställdas angelägenhet. Förbättring av kvalitetssystemet är ständigt en självklar aktivitet hos samtliga anställda. Leveranssäkerhet och nära samarbete med kunden är väsentliga konkurrensfaktorer.

 

Kvalitetssystemet uppfyller kraven enligt internationell standard SS-EN ISO 9001:2015.

Ladda ner vårt ISO-certifikat: ISO 9001:2015

Arbetsmiljöpolicy

Håmex Hårdmetallverktyg AB driver och utvecklar aktivt arbetsmiljön i samverkan med de anställda. Vi strävar efter en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av respekt för och tillit till den enskilde individen. Vår uppfattning är att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företag och anställda.


Håmex Hårdmetallverktyg AB

SWEDEN


© Håmex Hårdmetallverktyg AB 2020