Orderhantering

Förfrågan

Kom gärna med förfrågan, vi behandlar ärendet och skickar er en offert efter överenskommelse. Skicka förfrågan till info@hamex.se

Order

Efter vi mottagit order genom telefon och/eller mail planerar vi in tillverkning och skickar er ett ordererkännande. Skicka order till info@hamex.se

Tillverkning

Tillverkning sker enligt överenskomna specifikationer. Det kan vara speciella kundkrav eller tillverkning enligt ISO standard.

Slutkontroll

Produkten verifieras enligt specifikationerna eller stickprov vid större serier om så är överenskommet.

Packning

Produkten packas i stötdämpande förpackning, om kund önskar plastfri embalage kan så ordnas. Rostskyddspapper används alltid.

Transport

Transportör väljes enligt kundönskemål eller beroende på destination. Vi levererar innom Sverige, EU och till de flesta länder utanför Europa.

Tull

Tullhandlingar upprättas för tansport utanför Sverige, tullkostnad specificeras på faktura.

Faktura

Faktura skickas till kund per land-post eller e-post. Faktura till oss skickas som PDF till invoice@hamex.se

Betalningssätt

Faktura betalas enligt överenskommet betalningssätt i offerten. 30 dagar netto alternativt förskottsbetalning eller efterkrav.

Reklamation

Om produkten är skadad i transport eller avviker från specifikation kan kund kontakta oss. Obs, för att vi ska kunna verifiera avvikelsen behöver vi ha produkten återsänd till oss.


Håmex Hårdmetallverktyg AB

SWEDEN


© Håmex Hårdmetallverktyg AB 2020